Informacja o obostrzeniach obowiązujących w OKiE SM WOLA od 15.12.2021

Obostrzenia w funkcjonowaniu Ośrodka Kultury i Edukacji SM WOLA oraz w prowadzeniu zajęć organizowanych przez OKiE SM WOLA od dnia 15 grudnia 2021 roku w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 oraz ogłoszeniem dodatkowych obostrzeń w dniu 7 grudnia 2021 przez Ministra Zdrowia.

Z dniem 15 grudnia 2021 roku w Ośrodku Kultury i Edukacji SM WOLA wprowadza się:

  1. Obowiązek zasłaniania nosa i ust

W całym Ośrodku Kultury i Edukacji SM WOLA obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust w pomieszczeniach gdzie przebywa więcej niż 1 osoba. Można to robić tylko przy użyciu maseczki — chirurgicznej (jednorazowej), FFP2 lub FFP3. Zasłanianie nosa i ust przy pomocy masek z materiału, przyłbic, szalików i chust nie jest zalecane. Obowiązek zasłaniania nosa i ust dotyczy również dzieci w wieku powyżej 5 roku życia.

2. Limity osób (limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych po okazaniu certyfikatu)

– 1 osoba na 15 m2

– maksymalnie 100 osób w placówce

– Hol+recepcja+korytarz (15m2/os.): 14 osób bez okazania certyfikatu w tym pracownicy OKiE

– 50 % obłożenie widowni na sali widowiskowej podczas imprez, koncertów, wernisaży, debat itp.

– Na zajęciach ruchowych (w tym artystycznych) na jednego uczestnika powinno przypadać co najmniej 15 m2.

3. Procedury i ograniczenia:

– Wprowadza się przy wejściu do OKiE dobrowolne sprawdzanie certyfikatów covidowych

Osoby w pełni zaszczepione po okazaniu certyfikatu nie podlegają limitom określonym w pkt. 2

– Osoba, która nie okaże certyfikatu może zostać wpuszczona do OKiE jeżeli nie wykazuje objawów zakażenia oraz tylko w przypadku gdy limit osób (określony w pkt. 2) aktualnie przebywających nie zostanie przekroczony

– Ogranicza się do minimum organizację wszelkich imprez, koncertów, wernisaży itp.

4. Zajęcia stacjonarne organizowane przez OKiE SM WOLA będą odbywać się z zachowaniem limitów określonych w pkt. 2. Jeżeli charakter oraz metodyka prowadzenia zajęć na to pozwala zajęcia mogą odbywać się  również w trybie zdalnym za pomocą wideokonferencji.

5. Indywidualne oraz grupowe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej prowadzi się w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

6. Instruktorzy zajęć zobowiązani są do wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń w miarę możliwości po każdych zajęciach.

7. Pomiędzy zajęciami ustala się co najmniej 10 minutowe przerwy.

8. Niniejszy regulamin dotyczy lokalizacji przy ul. Powstańców Śląskich 108a lok. 22 oraz filii OKIE SM WOLA „Piwnica pod Górcami” przy ul. Bogatyńskiej 4.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2021 r.