Gimnastyka dla dorosłych

wtorek, czwartek
godz. 18.30-19.15

BRAK WOLNYCH MIEJSC

ZAPRASZAMY DO ZAPISU NA LISTĘ REZERWOWĄ

Gimnastyka przeznaczona jest dla osób dorosłych. Ma na celu wzmacnianie mięśni posturalnych oraz ich rozciąganie czynne i bierne. Poprawia wydolność organizmu i kształtuje ogólną sprawność fizyczną. Stopień trudności wykonywanych ćwiczeń oraz rodzaj wykorzystywanego sprzętu dostosowany jest do możliwości fizycznych uczestników.

Instruktor mgr Dorota Kamień
Trener lekkoatletyki, dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego i korektywy. Od 15 lat realizuje zajęcia usprawniające i aktywizujące z osobami dorosłymi.