Dla kogo?
Zajęcia adresowane są do dorosłych.
Kiedy?
poniedziałek
godz.: 18.00-18.45
czwartek
godz.: 18.15-19.00
Jaki jest koszt zajęć?
członkowie SM WOLA 20 zł/45 min;
uczestnicy zajęć spoza SM WOLA 25 zł/45 min
Forma:
zajęcia stacjonarne
O zajęciach:
Zajęcia mają na celu wzmacnianie mięśni posturalnych oraz ich rozciąganie czynne i bierne. Poprawiają wydolność organizmu i kształtują ogólną sprawność fizyczną. Stopień trudności wykonywanych ćwiczeń oraz rodzaj wykorzystywanego sprzętu dostosowany jest do możliwości fizycznych uczestników.

Zapisz się na zajęcia:

formularz zapisów na zajęcia  22 405 61 71   okie@smwola.com.pl