Gimnastyka korekcyjna

czwartek

godz. 17.30 – 18.15

WOLNE MIEJSCA

TWORZYMY GRUPĘ

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i obejmują ćwiczenia korekcji postawy ciała. Ćwiczenia sprzyjają budowaniu sportowej sylwetki i wyrabianiu wytrwałości posturalnej.

Instruktor mgr Urszula Szczyplińska
Jest absolwentką wychowania fizycznego na AWF w Warszawie (studia I stopnia), posiada niezbędne uprawnienia pedagogiczne i wychowawcze do pracy z dziećmi . Pracuje jako nauczyciel WF w szkole podstawowej w Warszawie. Dodatkowo prowadzi pozalekcyjne zajęcia sportowe z gier zespołowych, gimnastyki sportowej oraz gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zdobywała doświadczenie pracując z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych. W pracy wykorzystuje kreatywne metody przekazywania wiedzy i umiejętności, które umożliwiają naturalny i wszechstronny rozwój fizyczny dziecka. Jest doradcą i propagatorem wszelkich form zdrowej aktywności fizycznej. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, uwzględniając jego możliwości i potrzeby. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i satysfakcji. Podziwia ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Lubi wspierać dzieci, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywają tajniki otaczającego świata.