Wieczór poezji Anny Nowaczyńskiej

Przypominamy, że już w czwartek w Piwnicy pod Górcami odbędzie się wieczór poezji – spotkanie z Anną Nowaczyńską. Przypominamy, że na wydarzenie obowiązują zapisy pod numerem tel. 22 405 61 71A oto kilka słów o poetce i bohaterce nadchodzącego spotkania:

Anna Nowaczyńska – (1974) z wykształcenia bibliotekarz-informacja naukowa, z urodzenia lublinianka. Mieszka w Warszawie. Autorka dwóch książek poetyckich: Bezcennik (2012) oraz rzeczy niepozorne (2016). W przygotowaniu jest trzeci tom poetycki.

W latach 1995-1997 związana się z Grupą Inicjatyw Literackich przy ZLP w Lublinie oraz od 1995 do 2001r. z Grupą Poetycką WYBÓR przy Warszawskim Oddziale ZLP. Debiutowała w „Akcencie”.

Wiersze prezentowane były w antologiach poetyckich, radiu a także w prasie literackiej, m.in.: „Akcencie” i „Toposie”. Publikowała również m.in. w „Studium”, „Dwutygodniku”, „Gazecie Kulturalnej”, „Zeszytach Poetyckich”, „Afroncie”, „Akancie”, „Fragmencie”, „PKPzin”, „Nestorze”, „Frazie”, sZAFie”, „Artpubie”, „Kozirynku”. Jest laureatką nagród i wyróżnień na konkursach poetyckich a także zdobywczynią grand prix OKP Jednego Wiersza Chojnice 2005. Otrzymała także nominację w XL OKP im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie. Zasiadała w jury w IX OKP im. Michała KAJKI. Współredagowała „Fragment”. Pasjonatka jazzu, chillout i jego odmian, czarno-białej fotografii, sztuki XIX i XX wieku. Fotograf-amator, uczestniczka zbiorczych lokalnych wystaw malarskich, a więc próbująca wyrazić się także malarsko, na co dzień pracuje w spółdzielczości.

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich/Oddział w Poznaniu.