Dla kogo?
Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży.
Kiedy?
czwartek
godz.: 14.30-16.30
Jaki jest koszt zajęć?
członkowie SM WOLA 20 zł/60 min;
uczestnicy zajęć spoza SM WOLA 25 zł/60 min
Forma:
zajęcia stacjonarne
O zajęciach:
Warsztaty prowadzone według autorskiego programu opierającego się na wciąż mało rozpowszechnionej w Polsce fachowej literaturze amerykańskiej. Ich celem jest wykształcenie lub doskonalenie warsztatu pisarskiego wszystkich pragnących zajmować się twórczością literacką. Zapraszamy tych dla których pisanie to zabawa, rodzaj niezobowiązującego hobby, a także tych, których cechuje podejście profesjonalne. Warsztaty mają stanowić możliwość zaprezentowania próbek własnej twórczości w życzliwym gronie, choć nastawionym na konstruktywną krytykę. Powinny stać się punktem wyjścia dla rozważań na temat procesu twórczego, stylów literackich, a przede wszystkim tajników literackiej sztuki. Tematem zajęć będzie między innymi konstrukcja bohatera, technika różnych punktów widzenia, sztuka opisu czy budowania dialogu. Na początkowym etapie warsztaty będą dotyczyć krótszych form, takich jak wiersz, opowiadanie, dziennik, bajka czy scenariusz radiowy. Na dalszym etapie poruszone zostaną kwestie związane z powieścią, dramatem czy bardziej rozbudowanym scenariuszem filmowym. Warsztaty mają na celu uświadomienie uczestnikom, że pisanie to między innymi kwestia opanowania specyficznego rzemiosła, dzięki któremu wzniesiemy się w naszych poszukiwaniach na wyższy poziom.

Zapisz się na zajęcia:

formularz zapisów na zajęcia  22 405 61 71   okie@smwola.com.pl