Dla kogo?
Zajęcia adresowane są do młodzieży.
Kiedy?
wtorek
godz.: 16.00-18.00
Jaki jest koszt zajęć?
członkowie SM WOLA 23 zł/120 min;
uczestnicy zajęć spoza SM WOLA 30 zł/120 min
Forma:
zajęcia stacjonarne
O zajęciach:
Na zajęciach odkrywamy swój wewnętrzny potencjał do artystycznych działań. Staramy się powstrzymać tremę przed występami publicznymi i uruchamiamy wyobraźnię przy tworzeniu przestawień. Jesteśmy twórczy i pomysłowi, a więc jednym słowem-kreatywni. Specyfiką pracy grupy teatru wizji i ruchu jest nieużywanie komunikacji werbalnej. Artyści przekazują informację, historię za pomocą ruchu scenicznego, mimiki, gestu, nastroju. Nieodłączną częścią spektakli jest muzyka i światło. W tej formie teatralnej słowo na scenie nie jest najważniejsze. Mowa jest tylko srebrem w porównaniu do milczenia, które jest złotem. Tu podstawowym środkiem wyrazu jest ludzkie ciało. Stąd wiele ćwiczeń pantomimy, praca z gestem i mimiką, ćwiczenia ekspresji ruchowej i uwrażliwienie na muzykę. W ciągu roku pracujemy warsztatowo i tworzymy własne przedstawienia.

formularz zapisów na zajęcia  22 405 61 71   okie@smwola.com.pl