Warsztaty fotograficzne

Data: 08/02/2022
Czas: 10:00 - 13:00

Rodzaj wydarzenia: Ferie 2022


Warsztaty fotograficzne na których uczestnicy odkryją tajniki fotografowania, rozwiną swoją wyobraźnię i wrażliwość na obraz.  Poznają praktyczne  i  twórcze zastosowanie rozmaitych dziedzin fotografii,  a także nauczą się dostrzegać różne motywy. Na warsztatach zostaną poruszone takie zagadnienia jak: podstawy kompozycji, światło w fotografii oraz znaczenie światła naturalnego w budowaniu obrazu fotograficznego.

Warsztaty przeznaczone dla młodzieży powyżej 10 r.ż. i poprowadzi je prezes Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

https://www.facebook.com/ART.BTF

 

KOSZT

270 zł / członkowie SM WOLA / cykl (2 spotkania)

300 zł / spoza SM WOLA / cykl (2 spotkania)