Tłusty Czwartek w Klubie Seniora

7 lutego 2024r seniorzy i seniorki z Klubu Seniora „Uśmiech” świętowali zbliżający się Tłusty Czwartek.
Słodki poczęstunek był doskonałą okazją do rozmowy i wspólnego spędzenia czasu.