Wspieramy seniorów

W związku z pandemią COVID-19

wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych

Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA

zaprasza do kontaktu

codziennie w dni robocze w godz. 9.00-17.00

osoby samotne, potrzebujące pomocy np. w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, skontaktowania w razie potrzeby z OPS czy innymi instytucjami mogącymi pomóc osobom starszym w załatwieniu niezbędnych do codziennego życia spraw.

W osiedlu Górce

Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA

Tel. 22 436 34 20

e-mail: filiaokie@smwola.com.pl

W osiedlu Bemowo

Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA

Tel. 22 405-61-71

Tel. 22 638-51-40

e-mail: okie@smwola.com.pl