Dla kogo?
Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 2,5-4 lat.
Kiedy?
poniedziałek-piątek
godz.: 9.00-14.00
Jaki jest koszt zajęć?
członkowie SM WOLA 350 zł/m-c;
uczestnicy zajęć spoza SM WOLA 460 zł/m-c
wpisowe 350 zł
Forma:
zajęcia stacjonarne
O zajęciach:
Podczas zajęć uczymy współpracy, działania w grupie i akceptacji zasad panujących w przedszkolu. Dzieci nabierają coraz większej samodzielności w działaniach, tak aby z radością rozpocząć przedszkolną przygodę.
Instruktor:
Agnieszka Siara
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym-kierunek pedagogika o specjalności profilaktyka dziecięca oraz pedagogika o specjalności resocjalizacja. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogiki SGGW w Warszawie-kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Instruktor Rekreacji Ruchowej.

Zapisz się na zajęcia:

formularz zapisów na zajęcia  22 405 61 71   okie@smwola.com.pl