Świetlica dziecięca

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 14.00 i są adresowane dla dzieci w wieku od 2,5-4 lat.

WOLNE MIEJSCA
TWORZYMY GRUPĘ

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedprzedszkolnym.

Podczas zajęć uczymy współpracy i działania w grupie, akceptacji zasad panujących w przedszkolu, wesołych piosenek i radości tworzenia! W trakcie zajęć dzieci nabierają coraz większej samodzielności w działaniach, tak aby móc z radością rozpocząć przedszkolną przygodę.

W programie:
zajęcia ruchowe, plastyczne, logopedyczne, rytmika, edukacja społeczna, spacery, czytanie bajek.

Organizator kulturalno-edukacyjny mgr Agnieszka Siara
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym-kierunek pedagogika o specjalności profilaktyka dziecięca oraz pedagogika o specjalności resocjalizacja. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogiki SGGW w Warszawie-kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Instruktor Rekreacji Ruchowej.