Dla kogo?
Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży
Kiedy?
sobota
godz.: 9.00 dzieci 10 – 11 lat
godz.: 10.40 dzieci 6 – 7 lat
godz.: 12.20 dzieci 8 – 9 lat
Forma:
zajęcia stacjonarne
O zajęciach:

Matplaneta – zajęcia rozwijające z matematyki i programowania.
 
Naszym celem jest wykształcenie i rozwinięcie zdolności matematycznych oraz programistycznych u dzieci, wzmocnienie ich pewności siebie, samodzielności oraz chęci poszukiwania odpowiedzi.
W Matplanecie uczniowie poznają matematykę poprzez samodzielne kreowanie rozwiązań postawionego problemu. Uczymy matematycznego myślenia – umiejętności wyciągania wniosków i precyzyjnego formułowania myśli. Nie ograniczamy matematyki jedynie do schematycznej, algorytmicznej wiedzy, która przydaje się tylko do zdawania szkolnych egzaminów. Nauczyciel jest mentorem zadającym pytania, moderuje i prowadzi uczniów w procesie rozwiązywania problemu. Na zajęciach programowania dzieci nie odtwarzają algorytmów podanych przez nauczyciela, tylko sami je tworzą w poznawanych językach.

Pracujemy według koncepcji Math Circle stworzonej przez profesorów Roberta i Ellen Kaplanów z Uniwersytetu Harvarda w USA. Na jej podstawie opracowaliśmy polski materiał do pracy z dziećmi. Dla każdej grupy wiekowej posiadamy własne scenariusze zajęć, które są na bieżąco aktualizowane i modyfikowane na podstawie informacji zwrotnej od naszych uczniów, nauczycieli oraz metodyków. Wykorzystujemy wiedzę o procesie uczenia się, jaką daje neurodydaktyka. Zrezygnowaliśmy z formy podawczej, gdzie nauczyciel mówi dzieciom, co i jak mają zrobić, na rzecz metod aktywizujących dzieci na każdym etapie lekcji. Dla nas najważniejszy jest proces myślowy, nie tylko jedno jedynie właściwe rozwiązanie. Nasze zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Nie narzucamy sposobu rozwiązania ani nie uczymy schematów.
 
Z badań nad mózgiem wynika, że najefektywniej uczymy się stosując różnorodne formy, wśród których kluczową rolę odgrywa praca w grupach. My stawiamy na rozmowę i współpracę w grupie, ale nie zapominamy też o pracy samodzielnej. U nas aktywne metody nauczania zastępują mało efektywne metody podawcze i wykłady. Dbamy o to, żeby dzieci dotykały matematyki razem z nami. Jest to możliwe przez zastosowanie wielu różnorodnych pomocy dydaktycznych, dzięki nim każdy problem staje się konkretny, realny i bliski, a przez to możliwy do rozwiązania. Dzieci uczą się poprzez sprawdzanie, eksperymentowanie i zadawanie pytań. Pracujemy bez presji czasu i rywalizacji, każdy ma możliwość rozwinąć swoje zdolności w swoim tempie. Gdy pojawią się trudności, każdy otrzymuje wsparcie od nauczyciela i kolegów.

Jesteśmy pełni pasji do matematyki i potrafimy nią zarażać!
Są to optymalne warunki do zrozumienia matematyki i rozwijania umiejętności matematycznych.
 
Główne wyzwania, jakie podejmujemy to:
• Trening logicznego myślenia
• Nauka rozwiązywania rzeczywistych problemów
• Umiejętność szybkiej i trafnej analizy
• Poznanie fascynującej strony matematyki
• Umacnianie wiary we własne możliwości
• Wizualizacja problemów matematycznych
• Lepsze zrozumienie matematyki szkolnej
• Dobrze spędzony czas w miłej atmosferze

Zapraszamy do zapisów na nasze zajęcia !
Zapisy:
https://polygon.matplaneta.pl/Oferta.aspx