,,Partyjka szachów z Józefem Piłsudskim”

Data: 19/11/2021
Czas: 18:30

Rodzaj wydarzenia: Koncert