Karate dla dzieci

Zajęcia dla dzieci 4-6 lat
wtorek godz. 16.30-17.15

WOLNE MIEJSCA

Zajęcia dla dzieci 4-6 lat
piątek godz. 16.30-17.15

WOLNE MIEJSCA

TWORZYMY GRUPĘ

Zajęcia dla dzieci 7-9 lat
piątek godz. 17.30 -18.15

WOLNE MIEJSCA

TWORZYMY GRUPĘ

Karate dla dzieci to nie tylko poprawa ich kondycji i koordynacji ruchowej czy możliwość spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Zajęcia korygują wady postawy, ułatwiają rozładowanie nadmiaru energii drzemiącej w dzieciach, uczą systematycznej pracy, szacunku do siebie i innych, pomagają właściwie funkcjonować w grupie rówieśniczej.

Instruktor Magdalena Kaczmarzyk
Od 10 lat instruktor Karate Shinkyokushin, stopień 2 Dan.
Właściciel Tonbo Magdalena Kaczmarzyk i Prezes w UKS TONBO – Członek TBST Branch oraz WKO (Światowej Organizacji Karate).

Instruktorka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi nie tylko jako trener sztuk walki ale również jako animator, wychowawca, opiekun. Wiedzę i doświadczenie zbierała pod okiem wybitnych instruktorów i zawodników świata karate podczas krajowych oraz zagranicznych seminariów i obozów szkoleniowych. Sama również organizuje obozy sportowe oraz jest współorganizatorem wielu innych.