Karate dla dzieci

poniedziałek
godz. 16.30 – 17.15

WOLNE MIEJSCA

godz. 17.30 – 18.15

BRAK WOLNYCH MIEJSC

ZAPRASZAMY DO ZAPISU NA LISTĘ REZERWOWĄ

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Karate sprzyja poprawie kondycji i koordynacji ruchowej oraz daje dzieciom możliwość spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia. Oprócz tego, trenowanie karate i zdobywanie nowych stopni to dla dziecka „trening” wytrwałego dążenia do realizacji swoich celów. Karate dla dzieci to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Instruktor Michał Szklanko
Czynny instruktor sportu, 2 dan.